BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH DAK LAK

Tỉnh Đăk Lăk bao gồm 1 thành phố Buôn Ma Thuột và 12 huyện. Tổng số xã phường, thị trấn là 175, trong đó: 149 xã, 13 phường, 13 thị trấn.

Diện tích tự nhiên là: 13.125,37 km2.

 Dân số là: 1.737.376 người, chiếm 24% về diện tích và 36.3% về dân số vùng Tây Nguyên.

Mật độ dân số trung bình toàn tỉnh là: 132,37 người/km2

(Theo Niên giám thống kê 2006)

TP. Buôn Ma Thuột  
Huyện Buôn Đôn Huyện Krông Búk
Huyện Cư M' gar Huyện Krông Bông
Huyện Ea H' Leo Huyện Krông Pắc
Huyện Ea Kar Huyện Krông Năng
Huyện Ea Súp Huyện Lắk
Huyện Krông A Na Huyện M' Đrăk